Malys as logo
Tjenester

VÅRE TJENESTER

Lysberegning

Vi utfører lysberegning ihht motatt underlag. Vi benytter oss av verktøy som AutoCad og Dialux for å utføre lysberegning. Alle lysberegninger utføres ihht Norsk Lyskultur. Vi bruker DWG filer til å generere 3D tegninger.

Prosjektering og kvalitetsikkring

Vi prosjekterer og kvalitetsikkrer kundes prosjekt ved å utarbeide belysningsplan og riktig plassering med riktig antall lyskilder. Vi kvalitetsikkrer at det er benytett korrekt utstyr ihht beskivelsen eller krav. Vi lager FDV dokumetasjon for våre kunder etter at leveranse er utført.

Tilbud og levering

Vi lager tilbud som utføres ihht lysberegning og utført prosjektering.
Levering av utstyr utføres ihht avtalen med kunde.